Incidin OXYFOAM S 750ml

Tip
Značka: Ecolab
309 Kč 41 Kč / 100 ml
Skladem

 • kapalný koncentrovaný dezinfekční přípravek s čistícím účinkem připravený k okamžitému použití
 • neředí se, rychle působí
 • ve spreji
 • pouze pro profesionální použití
 • účinkuje rychle na bázi vysokorychlostního peroxidu vodíku
 • testován dle nové normy EN 16615
 • bez škodlivých reziduí
 • zaručuje plně virucidní působení
 • ve 100 g produktu: 1,5 g peroxidu vodíku
 • před použitím čtěte návod k použití

Detailní informace

Detailní popis produktu

Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Patentované řešení přípravku Incidin OxyFoam S nabízí rychlé řešení a širokospektrální účinnost. Nezanechává žádná rezidua. Přípravek nepodléhá povinnosti být označován jako nebezpečná látka a nevyžaduje používání osobních ochranných pracovních pomůcek.

Upozornění:

 • přípravek nepoužívejte na materiálu z mědi, mosazi a mramoru

Skladování:

 • skladujte v originálním obalu při teplotách od 0°C do 25°C

Doba použitelnosti:

 • 24 měsíců

Účinky:

 • Baktericidní dle VAH - 5 minut
 • Fungicidní dle VAH - 5 minut
 • Tuberkulocidní - 5 minut
 • Virucidní - noro - 15 minut
 • Omezeně virucidní dle RKI - 15 sec
 • Sporicidní (C. diff) - 3 minuty
 • Sporicidní dle EN16615 - 15 minut

Návod k použití

Přípravek aplikujte ze vzdálenosti cca 30cm na plochu a rozetřete. Nebo aplikujte na čistou utěrku a tou plochu otřete. Plocha musí být přípravkem zcela zvlhčena. Neotírejte, nechte zaschnout.
Incidin Oxyfoam S

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

NEBEZPEČÍ
Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Způsobuje vážné podráždění očí.
Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
Uchovávejte mimo dosah dětí.
Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
Uchovávejte obal těsně uzavřený.
PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a/pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Doplňkové parametry

Kategorie: Dezinfekce na plochy
Hmotnost: 1 kg
Třída: Zdravotnický prodstředek tř II.b

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Společnost Ecolab je dodavatel technologií a poskytovatel služeb v oblastech úpravy vody, hygieny a úspor energie, který zaujímá vedoucí postavení v celosvětovém měřítku. Každý den přispíváme k tomu, aby svět byl čistší, bezpečnější a zdravější – chráníme tak lidi i životně důležité zdroje.